PŘEKLADY A KOREKTURY

Překlady a korektury

Překládám oboustranně z němčiny a do němčiny se zaměřením zejména na texty právní, ekonomické, obchodní, finanční, publicistické, na korespondenci, úřední dokumenty, texty vědecké, literární a filozofické, webové stránky, propagační a informační materiály aj. Překlady zasílám elektronicky nebo poštou. Překládám podle současného (nového) německého pravopisu.

Dále provádím korektury překladů a jiných textů, jak německých, tak českých po stránce sémantické, stylistické, gramatické a pravopisné.


Ceny překladů:

od 250 Kč za normostranu u delších textů, od 300 Kč za normostranu u textů menšího rozsahu.

Za expresní překlady a překlady textů s vysokou odborností je účtován příplatek 50 – 100 %.

Ceny korektur podle dohody (v závislosti zejména na délce textu a náročnosti korektury).Komentáře nejsou povoleny.